PATVIRTINTAS SKLYPO UKMERGĖS G. 317B DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 1 (UKMERGĖS G. 317B, KADASTRO NR. 0101/0008:66)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO UKMERGĖS G. 317B DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 1 (UKMERGĖS G. 317B, KADASTRO NR. 0101/0008:66) TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. spalio 29 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG197779:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu
    Nr. 1-547 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 317B detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054342) sklypo Nr. 1 (Ukmergės g. 317B, kadastro Nr. 0101/0008:66) sprendinių koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas ir plotą prijungiant įsiterpusius tarp gatvės raudonųjų linijų valstybinės žemės plotus ir pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
    Nr. K-VT-13-20-568). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Ukmerges 317B