Patvirtintas sklypo Vilkeliškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Salotės g. 68 ir 70

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:552) VILKELIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE SALOTĖS G. 68 (KADASTRO NR. 0101/0167:1355) IR SALOTĖS G. 70 (KADASTRO NR. 0101/0167:1368) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio   30  d.   Nr. A30-2787/19

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 3 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG125183:

  1. T v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:552) Vilkeliškių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055867), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-633 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Vilkeliškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Salotės g. 68 (kadastro Nr. 0101/0167:1355) ir Salotės g. 70 (kadastro Nr. 0101/0167:1368) keičiant nustatytą gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
    Nr. K-VT-13-19-278). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                       Pagrindinis_Brėžinys+Salotes68-70
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut