Patvirtintas sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00060393) koregavimas sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 7937/0001:586) Vilniaus g. 10

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VILNIAUS G. 10, GRIGIŠKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 1 d.   Nr. A30-2130/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1360 ,,Dėl sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00060393) koregavimą sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 7937/0001:586) Vilniaus g. 10, keičiant statinių statybos zonos ir servituto S1.1 ribas ir plotą pagal sklypo sutvarkymo planus (pridedama), kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Sklypo+sutvarkymo+planas,+1+lapas

Sklypo+sutvarkymo+planas,+2+lapas

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut