Patvirtintas sklypo Žirmūnų g., prie Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmų, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žirmūnų g. 1T

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŽIRMŪNŲ GATVĖJE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KULTŪROS IR SPORTO RŪMŲ DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO SKLYPE ŽIRMŪNŲ G. 1T TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 1 d.   Nr. 30-510/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Žirmūnų gatvėje prie Vidaus reikalų ministerijos Kultūros ir sporto rūmų detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 495 „Dėl sklypo Žirmūnų g., prie Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmų, detaliojo plano tvirtinimo“, (registro Nr. T00055192, buvęs Nr. 549) nustatytų sklypo Žirmūnų g. 1T (kadastro
Nr. 0101/0033:755) užstatymo zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam 2019 m. sausio 23–24 d. pritarė Teritorijų planavimo komisija (protokolas
Nr. 1-1/19-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DP+sklypo+planas pagr. brėžinys

Administracijos direktorius Povilas Poderskis