PATVIRTINTAS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0069:198, NR. 0101/0069:199) RIOVONIŲ GATVĖJE  DETALIOJO PLANO SKLYPO RIOVONIŲ G. 2H (KADASTRO NR. 0101/0069:198) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0069:198, NR. 0101/0069:199) RIOVONIŲ GATVĖJE  DETALIOJO PLANO SKLYPO RIOVONIŲ G. 2H (KADASTRO NR. 0101/0069:198) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo
12 d. sprendimu Nr. 1-1992 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0069:198, Nr. 0101/0069:199) Riovonių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00073413) sprendinių koregavimą sklype Riovonių g. 2H (kadastro Nr. 0101/0069:198): pakeisti automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Riovoniu 2H