Patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype I. Labutytės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0167:3141)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:437 IR NR. 0101/0167:1233) PRIE  ZUJŪNŲ G. 8 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 27 (I. LABUTYTĖS G. 39, KADASTRO NR. 0101/0167:3141) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 1 d.   Nr. A30-1809/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. birželio 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG144318:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-288 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano (registro Nr. T00077879) sklypo Nr. 27 (I. Labutytės g. 39, kadastro
    Nr. 0101/0167:3141) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-630). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                    pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut