Patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano koregavimas sklype Gailašių g. 34

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:251 IR NR. 0101/0171:1853) PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (GAILAŠIŲ G. 34, KADASTRO   NR. 0101/0171:457) UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio   17  d.   Nr. A30-2083/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00057432), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1387 „Dėl sklypų (kadastro  Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 3 (Gailašių g. 34, kadastro Nr. 0101/0171:457) užstatymo zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

pagrindinis+brėžinys

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut