Patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2474, Nr. 0101/0167:2475) Pilaitės seniūnijoje sprendinių koregavimas.

INFORMACIJA APIE PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO (REG. NR.555), SKLYPŲ (KADASTRO NR.0101/0167:2474, NR.0101/0167:2475) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMĄ

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 9d. Įsakymu Nr. 30-3543 „ Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano, sklypų (kadastro Nr.0101/0167:2474, Nr.0101/0167:2475) sprendinių koregavimo projekto tvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 2000m kovo 1d. sprendimu Nr.528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 555) sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2474, Nr. 0101/0167:2475) Pilaitės seniūnijoje sprendinių koregavimas.