Patvirtintas sklypų Lentvario gatvėje (kadastro Nr. 0101/0165::404, Nr. 0101/0165:414, Nr. 0101/0165:437), buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00055462) sprendinių koregavimas sklypuose Alsakių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0165:923) ir Lentvario g. 146 (kadastro  Nr. 0101/0165:2223)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ LENTVARIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) SKLYPUOSE

ALSAKIŲ G. 3 IR LENTVARIO G. 146 TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio  19 d.   Nr. A30-2344/19

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu   Nr. 1-453 ,,Dėl sklypų Lentvario gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Lentvario gatvėje (kadastro Nr. 0101/0165::404, Nr. 0101/0165:414, Nr. 0101/0165:437), buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00055462) sprendinių koregavimą sklypuose Alsakių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0165:923) ir Lentvario g. 146 (kadastro  Nr. 0101/0165:2223), keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

sklypo+sutvarkymo+planas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut