Patvirtintas sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žalgirio g. 112

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ LINKMENŲ G. 13, 17 IR LINKMENŲ G. 17/ŽALGIRIO G. 114 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 (ŽALGIRIO G. 112, KADASTRO NR. 0101/0032:1014) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 1 d.   Nr. A30-363/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-188 „Dėl sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00058492), nustatytą sklypo Nr. 8 (Žalgirio g. 112, kadastro Nr. 0101/0032:1014) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Sklypo planas su koreg. sprendiniais

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut