Patvirtintas sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL SKLYPŲ PYLIMĖLIŲ G. 6A IR SAULĖTEKIO AL. 58 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SAULĖTEKIO AL. 58 (KADASTRO NR. 0101/0026:320) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO

2023 m. rugsėjo 5 d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 30 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG292829:

T v i r t i n u sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (TPD Nr. T00054446), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1756V „Dėl sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio alėja 58 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) koregavimą, kurio tikslai – suformavus gatvės raudonąsias linijas prijungti įsiterpusią apie 200 (dviejų šimtų) kv. m laisvos valstybinės žemės dalį pakeičiant sklypo plotą ir ribas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-647).

Administracijos direktorius     Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Saulėtekio al. 58 tvirtinimas