Patvirtintas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Kubiliaus g. 16 (kadastro Nr. 0101/0023:304)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7 / ŽYGIO G. 97

DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 (J. KUBILIAUS G. 16) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. kovo    3 d.   Nr. A30-492/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. vasario 18 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG132158:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu
    Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449) sklypo Nr. 2 (J. Kubiliaus g. 16, kadastro
    Nr. 0101/0023:304) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-466). Pagrindinis brėžinys pridedamas.DP_Kubiliaus16_Sprendiniai_Pagrindinis+brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut