Patvirtintas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7 / ŽYGIO G. 97 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE P. LUKŠIO G. 32 (KADASTRO nr. 0101/0023:305) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0023:149) TVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. lapkričio 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG198316:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu
    Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2377/19 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu tvirtinimo“ patvirtinu teritorijų planavimo dokumentu (registro
    Nr. T00083887), sprendinių koregavimą sklype P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0023:149) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypų ribas prijungiant įsiterpusį žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0023:149) prie sklypo P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305), nustatyti po sujungimo formuojamam žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038). (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-24). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

 

  1. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Galvydzio zygio tvirt