Patvirtintas teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 (kadastro Nr. 70:65) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Skardžiaus g. 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS (34 HA SKLYPO) EIŠIŠKIŲ PL. 127 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS ZONOS, RIBOS IR APRŪPINIMO INŽINERINIAIS TINKLAIS BŪDO PAKEITIMO) SKLYPE SKARDŽIAUS G. 9 TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio   28  d.   Nr. A30-2734/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  (registro Nr. T00056213), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu  Nr. 235 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 72 (kadastro Nr. 0101/0078:814) P. Skardžiaus g. 9 statinių statybos zoną, ribą ir aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Sklypo+sutvarkymo+planas

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut