Patvirtintas teritorijos buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano sklypo Duburio g. 8 statybos zonos koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO DUBURIO G. 8 STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. vasario 17 d. Nr. A30-521

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu“,

t v i r t i n u teritorijos buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1029 „Dėl teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype Duburio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0151:513) detaliuoju planu nustatytą statybos zoną pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė