Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Patvirtintas teritorijos prie A. P. Kavoliuko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Laisvės pr. 36 (kadastro Nr. 0101/0038:14)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE A. P. KAVOLIUKO GATVĖS IR LAISVĖS PROSPEKTO SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (LAISVĖS PR. 36, KADASTRO

  1. 0101/0038:14) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ BEI SERVITUTŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  26 d.   Nr. A30-1585/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos prie A. P. Kavoliuko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtos detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-108 „Dėl teritorijos prie A. P. Kavoliuko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, (registro Nr. T00056595) nustatytų sklypo Nr. 1 (Laisvės pr. 36, kadastro
Nr. 0101/0038:14) statinių statybos zonos ir ribų bei servitutų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas pagrindinis+brėžinys), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut