Patvirtintas teritorijos prie prie Liepkalnio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Liepkalnio g. 113B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS, RIBOS IR IŠVAŽIAVIMO VIETOS PAKEITIMO) SKLYPE LIEPKALNIO G. 113B TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio  19 d.   Nr. A30-2359/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-1456 ,,Dėl teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintos teritorijos prie Liepkalnio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro  Nr. T00056275) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0080:1428) Liepkalnio g. 113B, keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, ribą ir išvažiavimo vietą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pagrindinis_brezinys_Liepkalnio_113b_Vilnius_DP_koregavimas

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut