PATVIRTINTAS TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 9 (KADASTRO NR. 0101/0167:2077)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 9 (KADASTRO NR. 0101/0167:2077) TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio
10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie senojo Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sprendinių koregavimą sklype Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:2077): pakeisti statinių statybos zoną ir ribas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus bei servitutus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Pilaites kelias