Patvirtintas teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Linkmenų g.30

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS ŠALIA LINKMENŲ G. 28 DETALIUOJU PLANU NUSTATYTOS SKLYPO NR. 2 (LINKMENŲ G. 30) STATINIŲ STATYBOS ZONOS, RIBŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (ĮVAŽIAVIMO IR IŠVAŽIAVIMO) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio  16   d.   Nr. A30-2966/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1550 „Dėl teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ (registro  Nr. T00060504), nustatytos sklypo Nr. 2 (Linkmenų g. 30, kadastro Nr. 0101/0022:134) statinių statybos zonos, ribų ir susisiekimo komunikacijų (įvažiavimo ir išvažiavimo) koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Linkmenų+g.30+pagrindinis+brėžinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut