Patvirtintas teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3) ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A), pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr.0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimas sklype Rinktinės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0033:59), keičiant statybos zoną, ribas ir servitutus

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL TERITORIJOS (T-2 IR T-3 DALIŲ) TARP NERIES UPĖS, RINKTINĖS, ŠEIMYNIŠKIŲ IR RAITININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (RINKTINĖS G. 3) IR SKLYPO NR. 4 (RINKTINĖS G. 3A), PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO RINKTINĖS G. 3A IR SKLYPO RINKTINĖS GATVĖJE (KADASTRO NR.0101/0033:7) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE RINKTINĖS G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0033:59), KEIČIANT STATYBOS ZONĄ, RIBAS IR SERVITUTUS, TVIRTINIMO

2023 m. rugpjūčio d. Nr. 30-1961/23

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A30-1343 „Dėl koreguojamos teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries
upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 1 ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių tvirtinimo“ (registro Nr. T00080206) patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Rinktinės g. 3 (kadastro Nr.0101/0033:59), keičiant statybos zoną, ribas ir servitutus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Rinktinės g.3 tvirtinimas