Patvirtintas teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Bajorų kel. 10

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP BAJORŲ KELIO IR MOKSLININKŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 7 (BAJORŲ KEL. 10, KADASTRO NR. 0101/0004:1470) STATYBOS ZONŲ IR RIBŲ KOREGAVIMO IR SERVITUTO NUSTATYMO TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario   7  d.   Nr. A30-286/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano (registro     Nr. T00060802), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1426 „Dėl teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 7 (Bajorų kel. 10, kadastro Nr. 0101/0004:1470) statybos zoną ir ribą ir servituto nustatymą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Bajorų+10+pagrindinis brėžinys.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut