Patvirtintas teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054612) sprendinių koregavimas sklype Dailidžių g. 18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP DAILIDŽIŲ G. 8 IR DAILIDŽIŲ G. 22 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DAILIDŽIŲ G. 18 TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo   30  d.   Nr. A30-1916/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu
Nr. 642V „Dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 1464V dalinio pakeitimo ir teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054612) sprendinių koregavimą sklype Dailidžių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0044:2): pakeisti statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Sklypo_planas_Dailidziu-18

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut