Patvirtintas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 29A (kadastro Nr. 0101/0170:1125) ir Nr. 29D (kadastro Nr. 0101/0170:239) inicijavimo sutarties pagrindu

Gabijos ir Ukmerges tvirt (atsisiųsti)