PATVIRTINTAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DETALIŲJŲ PLANŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO SALYGŲ IŠDAVIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DETALIŲJŲ PLANŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO SALYGŲ IŠDAVIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašu:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos detaliųjų planų teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir derinimo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. P a v e d u Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Salygu aprasas