Patvirtintas žemės sklypo Dunojaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0072:235) formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra patvirtintas žemės sklypo Dunojaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0072:235) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projektas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 30-2041 „Dėl sklypo Dunojaus g. 14 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“.