Patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0157:2107) Rokantiškių k., Naujosios Vilnios sen., detalusis planas (toliau – Detalusis planas)

Informuojame, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojo 2017-01-31 potvarkiu Nr. TT-2 “Dėl detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administrcijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtino” buvo patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0157:2107) Rokantiškių k., Naujosios Vilnios sen. detalusis planas (toliau – Detalusis planas). Planavimo organizatorius: VšĮ socialinis centras “Domus Patri”/ UAB “Delira”. Šiuo potvarkiu pagal Detaliojo plano sprendinius buvo pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į – kita (sklypams Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16), nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamųjų namų statybos, naudojimo pobūdis – viebučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) sklypams Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16, nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) sklypams Nr. 18, 19 ir 20, o teritorijos, patenkančios į Pavilnių regioninio parko Tuputiškių geomorfologinį draustinį (19342 m2), pagrindinė žemės naudojimo paskirtis palikta nepakeista ir paliktas naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai (Z4) sklypui Nr. 17.

Patvitrintą DP pagr. brėžinį žiūr.čia