Patvirtintas žemės sklypo (kadstro Nr. 0101/0167:1604) buvusiame Kriaučiūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra patvirtintas žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1604) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus, sklypams, patenkantiems į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, sklypams, patenkantiems į terminuotai iki 2015 metų žemės ūkio ir kitos neužstatytos teritorijos funkcinę zoną, palikti nepakeistą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą (žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai).

Projektas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-306 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1604) buvusiame Kriaučiūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“.

Projketą atsisiųsti galite čia