PATVIRTINTAS ŽEMĖS SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. gruodžio 13 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG203317:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
    2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A30-3068 „Dėl sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00081301) sprendinių keitimą sklype
    V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:327): patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą keičiant detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus sklype V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro
    Nr. 0101/0054:327). (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-322). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Mykolaicio Putino 5