Patvirtintas žemės sklypų A. Smetonos g. 7 ir A. Stulginskio g. 4 formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra patvirtintas žemės sklypo A. Smetonos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0040:3) ir sklypo A. Stulginskio g. 4  formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį ir pertvarkyti sklypus sujungimo būdu.

Projektas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A30-973/19 „Dėl žemės sklypų A. Smetonos g. 7 ir A. Stulginskio g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“.