Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano statybos zonos ir ribų koregavimas sklype – Gelažių g.30, Vilnius (kad.nr.0101/0167:2453)

 

Planuojama teritorija:
Gelažių g. 30, Vilnius

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 01  d  Nr. 528 sprendimas „ Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano patvirtinimo“

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el.paštas: savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt

Iniciatorius:
Fizinis asmuo

Rengėjas:
UAB „Priedanga“

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
(10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

393-DET.KOR

Gelaziu30SPDET-KOR