Planuojama teritorija „Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalusis planas“, Naujosios Vilnios seniūnijoje

Planuojama teritorija „Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalusis planas“, Naujosios Vilnios seniūnijoje.

Dokumento rengimo pagrindas

2016 m. gegužės 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1296
Organizatorius Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius
Rengėjas SĮ Vilniaus planas
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti nuo 2018-01-11 iki 2018-01-29 darbo dienomis plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3-508. Parengtas detalus planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus m. savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3 prie 216 kab., nuo 2018-01-15
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas projekto aptarimas įvyks Vilniaus m. savivaldybėje 216 kab. 2018-01-29, 17 val.
El. pašto adresas [email protected]

Informuojame, kad rengiamas „Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalusis planas“, Naujosios Vilnios seniūnijoje.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. gegužės 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1296 „Dėl Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2033, el.p: [email protected]. Kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio specialistas Benius Bučelis tel. (85) 219 27913.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 – kab. 508., Vilnius LT-09601, tel.+37052112451, el.p. [email protected], informaciją teikia projekto vadovas Artūras Smaliukas tel.865025838, [email protected]

Detaliojo plano uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV): Įvertinus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo charakteristikas ir SPAV subjektų išvadas, „Apie 1,5 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalus planas“ strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti rengėjo buveinėje.

Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti nuo 2018-01-11 iki 2018-01-29 darbo dienomis plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3-508. Parengtas detalus planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus m. savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3 prie 216 kab., nuo 2018-01-15. Viešas projekto aptarimas įvyks Vilniaus m. savivaldybėje 216 kab. 2018-01-29, 17 val. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pradžios.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS. lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį.

Brėžinį žiūrėti čia