Pradedama rengti teritorija prie Kazio Borutos gatvės detaliojo plano (T00056421) sprendinių keitimas, Verkių seniūnijoje, Vilniuje

 

Planavimo uždaviniai: organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 30-1645 „Dėl teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto teritorijos prie K. Borutos gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056421) sprendinių keitimą apie 0,7 ha teritorijoje, panaikinant galimybę prie esamų žemės sklypų prisijungti laisvą valstybinę žemę, suplanuojant nagrinėjamoje teritorijoje naujus sklypus bei naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės  teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo  uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Planavimo pagrindas: 2018 m liepos 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Pasitarimo miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. A17-1216/18(3.1.16E-Td2), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m vasario 11d. įsakymas Nr. A30-561/21 „Dėl detaliojo plano prie K. Borutos gatvės detaliojo plano sprendinių keitimo organizavimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt.

Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas Gintaras Kuodis tel. +370 655 74 310 , el. paštas: gintaras.kuodis@vilnius.lt .

Detaliojo plano rengėja: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25, Vilnius Lt-09320 Vilnius, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel. +37068721719 el. paštas: laima.naujokaitiene@vplanas.lt .

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-510).

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką, bus pateikta kitu pranešimu.

Nuoroda:

Įsakymas-programa-schema