Pradedamas AB „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių koregavimas sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) planavimo inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-236)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo (Reg. Nr. T00055260), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 564V „Dėl AB „Dvarčionių Keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130). (TPD Nr. K-VT-13-22-236).
Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Keramikų g. 2 (kad. nr. 0101/0027:130).
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-28 įsakymas Nr. A30-389/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-03-08 Nr. A615-31/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: padalyti sklypą į atskirus sklypus, patikslinti esamų servitutų vietą ir dydį, nustatyti naujų servitutų vietą ir dydį, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties papildyti atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdu, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-236) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Nuoroda:
Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ