Pradedamas Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (TPD Nr. T00056335), pakoreguoto Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (TPD Nr. T00054488), ir sklypo Parodų g. 1 detaliuoju planu (registro Nr. T00055454), sprendinių sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007) koregavimas planavimo inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-792)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (TPD Nr. T00056335), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (TPD Nr. T00054488), patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“, ir sklypo Parodų g. 1 detaliuoju planu (registro Nr. T00055454), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1- 413 „Dėl sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007). (TPD Nr. K-VT-13-22-792).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-19 įsakymas Nr. A30-3495/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-09-19 Nr. A615-201/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į.k. 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sprendinių koregavimas sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007), kurio tikslas pakeisti teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti servitutų poreikį bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-792) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas_2022-09-19_A30-3495-22-1

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ