Pradedamas rengti 2007 m. gruodžio 29 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2565 patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pradedamas rengti apie 0,7 ha (septynių dešimtųjų) teritorijos, pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Nr. B-12 ir Nr. B-13 (kadastro Nr. 0101/0167:1843, Nr. 0101/0167:1844, Nr. 0101/0167:1845, Nr. 0101/0167:1884, Nr. 0101/0167:1911, Nr. 0101/0167:1912, Nr. 0101/0167:1885) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – sklypų savininkai.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Nr. B-12 ir Nr. B-13 (kadastro Nr. 0101/0167:1843, Nr. 0101/0167:1844, Nr. 0101/0167:1845, Nr. 0101/0167:1884, Nr. 0101/0167:1911, Nr. 0101/0167:1912, Nr. 0101/0167:1885) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą leistiną žemės sklypų užstatymo intensyvumą iš 0,2 į 0,4, užstatymo tankį ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą.

Su teritorijų planavimo dokumento projektu galima susipažinti nuo 2016-05-06 iki 2016-05-20, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (415 kab., vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518.