Pradedamas rengti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ūšos g. 5 (kadastro Nr. 0101/0081:73) ir Ūšos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0081:74) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-35)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ūšos g. 5 ir Ūšos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0081:73, 0101/0081:74) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija apribota Ušos, Svylos, Ditvos ir Liepkalnio gatvėmis

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-12-14 Nr. A30-4775/22

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-35).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius

Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas su planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti bei planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Savivaldybės+ĮSAKYMAS+RENGTI+Elektroninio+dokumento+nuorašas

Schema_10061

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ