Pradedamas rengti 54361 kv. m sklypo prie Skersinės gatvės (kadastro Nr. 0101/0004:1468) formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti 54361 (penkiasdešimt keturių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt vieno) kv. m sklypo prie Skersinės gatvės (kadastro Nr. 0101/0004:1468) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A30-1011 „Dėl žemės sklypo prie Skersinės gatvės (kadastro Nr. 0101/0004:1468) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslai – pertvarkyti žemės sklypą padalijimo būdu ir naujai suformuotiems sklypams nustatyti naudojimo būdus, atitinkančius Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, sklypo dalį (apie 1850 kv. m), kurioje yra Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruota miško žemė, formuoti atskiru sklypu ir nustatyti miškų ūkio paskirtį.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2735.