Pradedamas rengti 5588 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2352), esančio sodininkų bendrijoje „Saulutė“, Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-1016 – pradedamas rengti 5588 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2352), esančio sodininkų bendrijoje „Saulutė“, Vilniuje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atskirti sodininkų bendrijai „Saulutė“ įsigyti bendrojo naudojimo statiniams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti apie 500 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypą iš valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2352), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir bendrojo plano sprendinių bei likusią žemės sklypo dalį suformuojant sodininkų bendrijai „Saulutė“ nuomai. Projekto organizatorius: sodininkų bendrija „Saulutė“, adresas: Architektų g. 170-57, Vilnius. Projekto rengėjas: N. Maželio individuali veikla, adresas: Naujoji g. 8, Giedraičių mstl. Moletu r. sav., mob. tel.: 8-672 53148, el. p.: nerijus.mazelis@gmail.com. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis, kuris skaičiuojamas prėjus 10 d. d. nuo skelbimo pasirodymo Vilniaus m. savivaldybės tinklalapyje. Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir/arba projekto organizatoriui.