Pradedamas rengti apie 0,29 ha prie Giedraičių gatvės detalusis planas planavimo proceso sutarties inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-643)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 0,29 ha prie Giedraičių gatvės detaliojo plano rengimas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0,29 ha teritorija prie Giedraičių gatvės, sklypai Giedraičių g.8 ir  Giedraičių g.10, Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas: Iniciatoriaus prašymas, 2022-06-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės   įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 0,29 ha prie Giedraičių gatvės detaliojo plano rengimas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu Nr. 30-1824/22 ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2022-07-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-143/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Plano rengėjas:  J.Šileikaitės projektavimo įmonė, Architektų g. 110-90, Vilnius, elektroninis paštas: jolita.sileikaite@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.

Planavimo uždaviniai: atlikti 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) ha teritorijos prie Giedraičių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Giedraiciu g. 8 (kadastro Nr. 0101/0032:952), Giedraičių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0032:0228) ir gretimoje teritorijoje, kurio tikslas – suformuoti gatvių raudonąsias linijas, nustatyti servitutus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-643).

Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Įsakymas_darb-progr_schema_sign

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ