Pradedamas rengti apie 0,72 ha teritorijos prie Zubiškių gatvės detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 0,72 ha teritorijos prie Zubiškių gatvės detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-121).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0164:551), žemės sklypas Galvės pl. 144 (kadastro Nr. 0101/0164:552) ir gretima teritorija

Dokumento rengimo pagrindas: 2023 m. sausio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-170/23 „ Dėl leidimo rengti apie 0,72 ha teritorijos prie Zubiškių gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu “, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, 2023 m. sausio 26 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-15/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė J. Ž. (kv. atest. A156), IVP Nr. 364437, LT-10150 Vilnius, Laurų Sodų 9-oji g. 9, tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:551) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti sklype vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės naudojimo būdą, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0164:551) ir sklypą Galvės pl. 144 (kadastro Nr. 0101/0164:552) ir nustatyti naujai suformuotų
sklypų ribas bei plotus. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu, ar Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-13-23-121) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos

Nuoroda:

Planavimo darbų programa

Planavimo schema

Įsakymas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ