Pradedamas rengti apie 1,03 ha teritorijos prie J. Budrio gatvės detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-732)

 

Informuojame apie pradedamą rengti Apie 1,03 ha teritorijos prie Jono Budrio gatvės detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-13-22-732).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,03 ha teritorijos prie Jono Budrio gatvės detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-732)

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,03 ha

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 1,03 ha teritorija prie Jono Budrio gatvės, apimanti sklypus, kurių kadastro Nr. 0101/0167:4426, Nr. 0101/0167:4427, Nr. 0101/0167:4428, Nr. 0101/0167:3348, Nr. 0101/0167:3222 ir nesuformuotos valstybinės žemės plotą.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. A30-2560/22 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2022 m. liepos 7 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-148/22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti apie 1,03 (vieno ir trijų šimtųjų) ha teritorijos prie J. Budrio gatvės detaliojo plano rengimą sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0167:4426, Nr. 0101/0167:4427, Nr. 0101/0167:4428, Nr. 0101/0167:3348, Nr. 0101/0167:3222 ir nesuformuotos valstybinės žemės plote, tikslu nustatyti kitą žemės sklypų paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir kitus naudojimo būdus, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų; nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikiama tel. +370 616 54009, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-732) per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu bus paskelbta atskirai vėliau.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS+Elektroninio+dokumento+nuorašas

TPD+prie+Budrio+10100_BP

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ