Pradedamas rengti apie 1,45 ha teritorijos tarp Pakluonės ir Pabėčių gatvių detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-1032)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,45 ha teritorijos tarp Pakluonės ir Pabėčių gatvių detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-1032)

Planuojama teritorija: Pakluonės g. 20 (kadastro Nr. 0101/0167:1458), Pakluonės g. 18A (kadastro Nr. 0101/0167:4556), Pakluonės g. 16 (kadastro Nr. 0101/0167:4558), žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:4561), Pakluonės g. 18 (kadastro Nr. 0101/0167:4557), žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:4562), Pakluonės g. 12 (kadastro Nr. 0101/0167:4560), Pakluonės g. 14 (kadastro Nr. 0101/0167:4559) ir gretima teritorija.

Planavimo pagrindas:  2022 m. spalio 31 d.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4092/22 „ Dėl leidimo rengti apie 1,45 ha teritorijos tarp Pakluonės ir Pabėčių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, 2022 m. lapkričio 8 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-230/22.

Planavimo tikslai:  padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1458) į tris sklypus, planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano schemą).

Planavimo organizatorius:  Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: Projekto vadovė  Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156), LT-10150 Vilnius, Laurų Sodų 9-oji g. 9, tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Informacija apie SPAV: SPAV nerengiamas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:  apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu, ar Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-13-22-1032) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Planavimo+darbų+programa

Programa-schema

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ