Pradedamas rengti apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00085110) sprendinių koregavimas sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-00-22-817)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00085110), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A30-2047/20 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano inicijavimo pagrindu tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypai Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-02 įsakymas Nr. 30-2869/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-09-07 Nr. A615-191/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į.k. 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti sklypo Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) reglamentinių zonų ir statybos zonos ribas, naikinti reglamentinės zonos 1.B ribas, naikinti suprojektuotus servitutus S1.1 ir S1.2. Pertvarkyti žemės sklypus padalinimo ir sujungimo būdu: padalinti sklypą Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) į du žemės sklypus pagal sklypo bendraturčių valdomas dalis – 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą ir 239 (dviejų šimtų trisdešimt devynių) kv. m ploto žemės sklypą, sujungti suprojektuotą 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą su sklypu Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, nustatyti žemės sklypams teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-00-22-817) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Leidimas-koreguoti-Kalvariju-24-ir-kt

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ