Pradėdamas rengti apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 91 (Girdavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0169:2769) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-695)

 

Teritorijų planavimo  dokumento pavadinimas ir /ar TPD Nr. : apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detalusis planas (reg.Nr. T00072194). TPD Nr. K-VT-13-22-695

Planuojamos teritorijos aprašymas: Pradėdamas rengti apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano sprendinių  koregavimas sklype Nr. 91 (Girdavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0169:2769)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el.p.: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių rengėjas: IVVP PV arch. D.  K., tel. +37068574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com. Adresas : S. Nėries g.73-74, Vilnius

Planavimo tikslai: keisti  Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2014 m. gegužes 14 d. sprendimu Nr. 1-1809 „Dėl apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00072194) sprendinių koregavimą sklype Girdavos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:2769): nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties nustatyti vienbučiu ir dvibučiu gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir padalinti sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Detaliojo plano keitimo pagrindas: Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas  2021-11-29 Nr. A30-3892/21.

Detaliojo plano keitimo projektas rengiamas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt

SPAV reikalingumas: neprivaloma

Koncepcija: nerengiama.

Papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome teirautis plano  rengėjo. Detalusis planas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-695

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti:  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Pilaitės seniūnijoje bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su  parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Aiskinamasis_2023

darbu_programa

Detalusis_2023

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ