Pradedamas rengti apie 17,26 ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu detalusis planas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-416)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 17,26 ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu detalusis planas. TPD Nr. K-VT-13-22-416

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 17,26 ha kvartalas apribotas Tauragės gatve ir Eišiškių plentu, užstatytais sklypais ir miškų teritorija rytinėje ir vakarinėje dalyse.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2611/22 dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-20 įsakymo Nr. A30-1615/22 „Dėl apie 33,23 ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 5 262 0353, el. p.: [email protected] .

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:333) paskirties padalyti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir privalomus bei papildomus naudojimo reikalavimus, visos planuojamos teritorijos funkcionavimui užtikrinti suplanuoti trūkstamą susisiekimo infrastruktūrą, nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo teritoriją (-jas), taip pat nustatyti miškų ir miškingų teritorijų zonoje galimą (-us) naudojimo būdą (-us), esant poreikiui planuojamoje teritorijoje nustatyti atskirųjų želdynų teritorijos ir kitus galimus teritorijos naudojimo būdą (-us) ir naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir paversti miško žemę, reikalingą infrastruktūros plėtrai, kitomis naudmenomis.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-416) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

naujas+isakymas_eisiskes

naujos+ribos_eisiskes

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ