Pradedamas rengti apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių g. detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Pradedamas rengti apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių g. detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3

Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. 2112497, projekto vadovas Saulius Dagelis, tel. 211 24 96.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo planavimo organizatoriui arba plano rengėjui galima teikti raštu visą plano rengimo laiką iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie parengtą detalųjį planą ir jo viešąjį svarstymą informuosime.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-21 įsakymas Nr. 30-1193 “Dėl apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių gatvės detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos (G) būdą, padalyti sklypus, nustatyti sklypų plotus ir ribas prijungiant dalį laisvos valstybinės žemės prie suformuotų sklypų.