Pradedamas rengti Apie 1,88 ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-457)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,88 (vieno ir aštuoniasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detalusis planas žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0008:1343) ir laisvame nesuformuotame valstybinės žemės plote

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0008:1343) ir laisvas nesuformuotas valstybinės žemės plotas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-05-04 įsakymas Nr. A30-1871/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-05-16 Nr. A615-86/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, suformuoti naujus sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus juos sujungiant ir (ar) padalijant, nustatyti ir (ar) pakeisti suformuotų sklypų naudojimo būdus nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir (ar) kitą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius galimą naudojimo būdą, suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-457) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

K.+Borutos+g+_╜sakymas_Elektroninio+dokumento+nuora╒as