Pradedamas rengti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 80 sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 80 sprendinių sklypuose Sūduvos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0101:251), Sūduvos g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:336) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:1133, Nr. 0101/0101:1346) koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Nagrinėjamos teritorijos aprašymas: teritorija Verkių sen., apribota Gaižuvos, Karšuvos ir Sudūvos g.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypai Sūduvos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0101:251), Sūduvos g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:336) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:1133, Nr. 0101/0101:1346), plotas 0,2835 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. A30-554/22 „Dėl leidimo koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 80 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. +37067185640, el. p.: [email protected] .

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti detaliuoju planu nustatytą naudojimo tipą, paskirtį ir nustatyti pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai (sklypuose Sūduvos g. 23 ir Sūduvos g. 25) bei kitus naudojimo būdus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius formuojant želdynų ir susisiekimo komunikacijų teritorijas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt, Verkių seniūnijos patalpose.

Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

istrauka+regia+suduvos+23_25

Schema+su+nužymėta+nagrinėjama+Suduvos

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ