Pradedamas rengti apie 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detalusis planas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0167:475 (TPD Nr. K-VT-13-22-262)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detalusis planas rengiamas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0167:475. (TPD Nr. K-VT-13-22-262).

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorija prie Mozūriškių gatvės, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:475), kurio plotas 2.3400 ha

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-03-22 įsakymas Nr. A30-1045/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-03-25 Nr. A615-45/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Geri projektai“ į. k. 125308583, Pamėnkalnio g. 25-12, LT-01113 Vilnius, tel. +370 686 72572, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai pakeisti sklypo naudojimo paskirtį į kitą, padalyti sklypą į du, nustatyti atskirųjų želdynų teritorijų (žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti), rekreacinių teritorijų (žemės sklypai, skirti trumpalaikiam poilsiui), bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ar kitus galimus žemės sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. 

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-262) per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

2022-03-23_MO2_VMS_DP_iniciavimo+įsakymas+(1)