Pradedamas rengti apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype F. Bortkevičienės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0063:0443) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-05-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2153/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype F. Bortkevičienės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0063:0443) inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti žemės sklype F. Bortkevičienės g. 3 detaliojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detalusis planas (registro Nr. T00069595)

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,0752 ha sklypas F. Bortkevičienės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0063:0443).

Nagrinėjama teritorija: apie 3,6 ha teritorija apribota F. Bortkevičienės, J. Vailokaičio, P. Leono ir J. Cicėno gatvėmis.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2153/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype F. Bortkevičienės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0063:0443) inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 85 2112222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: nekeičiant sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti sodybinį užstatymo tipą, koreguoti užstatymo zoną ir ribą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-504.

Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.

Pridedama:

  1. 2022-05-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2153/22;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS_Elektroninio+dokumento+nuorašas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ